OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Sukcesywna dostawa posiłków - Nr spr. 341/06/2015;


Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków
Numer ogłoszenia: 128347 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015

Załączniki

 

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu
11-440 Reszel Ul. Słowackiego 3 - tel./fax 89 755 12 96

SPZPO 2012